Etapa první - mokro zemská

Etapa druhá - mokro mořská